O mnie:

Prowadzenie terapii Metodą Krakowską to wyjątkowe zajęcie, które odmieniło nie tylko życie moich Podopiecznych, lecz także i moje. Moja przygoda z Metodą Krakowską rozpoczęła się ponad 10 lat temu. Miałam wielkie szczęście uczyć się od świetnych Terapeutów oraz skorzystać ze wszystkich dostępnych szkoleń w tej dziedzinie. Świetne efekty terapii wynikają z zastosowania w praktyce tego, o czym donoszą najnowsze badania neurobiologiczne.

Jestem absolwentką studiów na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Pedagogika Specjalna, o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Z wykształcenia jestem także terapeutą zajęciowym. W swojej pracy cenię sobie możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawdzięczam kilkuletniej pracy w placówce przedszkolnej. Praca w gabinecie umożliwiła mi natomiast pełne rozwinięcie skrzydeł oraz nabywanie bezcennej wiedzy nie tylko o potrzebach dzieci, ale także ich rodzin.

W czym mogę pomóc:

Zapraszam na konsultacje oraz zajęcia prowadzone Metodą Krakowską, które skierowane są do wszystkich dzieci (w celu rozwijania potencjału intelektualnego dziecka lub też wczesnej nauki czytania zanim zostanie wprowadzone w szkole czytanie metodą analityczną) oraz w szczególności dla dzieci:
➡ z dysleksją,
➡ ze spektrum autyzmu,
➡ z Zespołem Aspergera,
➡ z opóźnionym rozwojem mowy i innymi potrzebami edukacyjnymi.

O mnie:

Praca psychologa to dla mnie ogromna pasja i zamiłowanie, dlatego też chętnie niosę pomoc dzieciom i młodzieży, poprzez profesjonalną diagnozę oraz terapię psychologiczną obszarów wymagających wsparcia. W swojej pracy zwracam również uwagę na cały system rodzinny, dlatego też wspieram rodziców, poprzez doskonalenie ich kompetencji.

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje obszar pracy diagnostycznej i terapeutycznej (poradnictwo psychologiczne; diagnoza trudności neurorozwojowych; diagnoza funkcji wykonawczych i kompetencji społecznych). Nieustannie dążę do rozwoju osobistego i zawodowego, dlatego też poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w wielu szkoleniach i kursach.

W czym mogę pomóc:

Zapraszam na zajęcia:

➡ Trening Umiejętności Społecznych (małe grupy)
➡ Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
➡ Konsultacje psychologiczne dla rodziców
➡ Warsztaty z zakresu arteterapii
➡ Profilaktyki psychologicznej

Oliwia Karbowniczak – Logopeda

O mnie:

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie nadal się kształcę na studiach II stopnia o tym samym kierunku na specjalności logopedia kliniczna. Pracę w zawodzie rozpoczęłam 2 lata temu w przedszkolu, gdzie do tej pory prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, afazją czy opóźnionym rozwojem mowy. Uwielbiam pracę z dziećmi, a podczas zajęć logopedycznych zwracam szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie i swoje możliwości u moich małych podopiecznych. Każdy najmniejszy nasz wspólny sukces jest powodem do radości i daje ogromną siłę napędową do dalszej pracy i rozwoju osobistego.

W czym mogę pomóc:

W ramach zajęć logopedycznych zapraszam dzieci i młodzież na:
➡ Diagnozę i terapię wad wymowy
➡ Terapię zaburzeń mowy i komunikacji u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazji dziecięcej, opóźnionego rozwoju mowy, zespołu Downa i innych zespołów genetycznych
➡ Terapię dysleksji rozwojowej
➡ Terapię dzieci z wadami słuchu
➡ Zajęcia w ramach profilaktyki zaburzeń mowy (stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, kształtujące prawidłowy tor oddechowy)
➡ Konsultacje logopedyczne