Terapia mowy ma na celu usunięcie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy i stymulowanie rozwoju mowy oraz podnoszenie sprawności językowej.

Zaburzenia mowy towarzyszą wielu zaburzeniom rozwoju, jak i zaburzeniom genetycznym.

Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju u dzieci, w których występuje nieprawidłowy rozwój mowy to:

 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • afazja,
 • alalia,
 • dysleksja.

Natomiast do zaburzeń genetycznych, gdzie dzieci mają problemy z mową, zaliczamy:

 • zespół Downa,
 • zespół Angelmana,
 • zespół Pradera-Williego,
 • adrenoleukodystrofię,
 • zespół Retta,
 • chorobę Wilsona,
 • chorobę Huntingtona

Co wpływa na opóźniony rozwój mowy i wady wymowy:

 • Wysokie technologie ( telefon, tablet, telewizor, komputer, zabawki dźwiękowe ) wpływają na opóźnienia lub brak systemu językowego, wolniejszy przebieg rozwoju intelektualnego, zwolniony rozwój kształtowania się umiejętności społecznych oraz umiejętności zabaw, obniżoną motorykę.
 • Brak pionizacji języka
 • Uszkodzenia słuchu, które powodują trudności w odbiorze głosek bezdźwięcznych, szczelinowych i zwartoszczelinowych
 • Obniżona sprawność ruchowa, w tym praksja oralna i sprawność motoryczna
 • Niezakończony proces formowania się lateralizacji stronnej, skutkujący brakiem przewagi lewej półkuli dla funkcji językowych

W naszym gabinecie pracujemy Metodą Krakowską, która jest terapią neurobiologiczną przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Metoda Krakowska jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak ,by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka.
W głównej mierze terapia skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka oraz na nauce komunikacji.W Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci Terapia Juniora prowadzimy terapię mowy wg zasad Metody Krakowskiej®