Dysleksja stanowi wyzwanie dla wielu osób, wpływając na ich zdolność w nauce czytania i pisania. Jest to kompleksowe zaburzenie, którego korzenie tkwią głęboko w zaburzeniach podstawowych funkcji poznawczych. W zależności od indywidualnego przypadku, dysleksja może dotyczyć różnych aspektów percepcji, w tym percepcji wzrokowej, słuchowej lub połączenia obu.

W naszym Centrum terapii, zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne jest odpowiednie podejście w pracy z osobami borykającymi się z dysleksją. Dlatego też stosujemy terapię Metody Krakowskiej, która jest skoncentrowana na stopniowym rozwijaniu wszystkich kluczowych funkcji poznawczych, w taki sam sposób, w jaki zdrowe dzieci przechodzą przez kolejne etapy rozwoju. Nasza praktyka opiera się na uważnym prowadzeniu dziecka przez te etapy, pomagając mu osiągnąć postępy w nauce czytania i pisania.

Dodatkowo, stosujemy również metodę nauki czytania wg zasad Symultaniczno-sekwencyjnej Nauki Czytania®, która jest skuteczną techniką stymulacji dzieci narażonych na ryzyko dysleksji. Ta metoda zakłada równoczesne rozwijanie różnych umiejętności czytania, co pomaga w efektywnym przeciwdziałaniu dysleksji i poprawie zdolności czytelniczych u dzieci.

Nasze podejście opiera się na holistycznym zrozumieniu potrzeb każdego pacjenta i indywidualnym podejściu do terapii. Dążymy do tego, aby każde dziecko, zgodnie z jego potrzebami, mogło osiągnąć sukces w nauce czytania i pisania, pomimo trudności wynikających z dysleksji. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwalają nam skutecznie wspierać osoby z dysleksją w ich drodze do osiągnięcia pełnego potencjału edukacyjnego i osobistego.

Najczęściej problemy dyslektyczne u dzieci zauważane są w pierwszym klasach szkoły. Wcześniej mówimy o zagrożeniu dysleksją i już wtedy można dużo pomóc dziecku.