W naszym Centrum prowadzimy zajęcia z:

Psychologiem

 • Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych (małe grupy)
 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców
 • Warsztaty z zakresu arteterapii
 • Profilaktyka psychologicznej

Logopedą

 • Diagnoza i terapię wad wymowy
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazji dziecięcej, opóźnionego rozwoju mowy, zespołu Downa i innych zespołów genetycznych
 • Terapia dysleksji rozwojowej
 • Terapia dzieci z wadami słuchu
 • Zajęcia w ramach profilaktyki zaburzeń mowy (stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, kształtujące prawidłowy tor oddechowy)
 • Konsultacje logopedyczne

Terapeutą Metody Krakowskiej®

 • Terapia dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Terapia dzieci z Zespołem Aspergera,
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i innymi potrzebami edukacyjnymi.

Chcesz umówić dziecko na spotkanie z terapeutą?

Kliknij tu

lub zadzwoń – 517505434